RECTIFICADOR MANUAL PER MOLES PEDESTAL

RECTIFICADOR MANUAL PER MOLES PEDESTAL

Rectificador amb control manual per utilitzar en moles de pedestal.

 • Permet el netejat de les moles de elements incrustats.
 • Aconsegueix un excel·lent perfilat de les moles (angles, cants, etc.).
 • Ràpida eliminació dels molestos salts de la mola.
 • Ús manual extremadament senzill.
 • Llarga durada de l’rectificat.
 • Econòmic.

Rectificador amb control manual per utilitzar en moles de pedestal.

 • Permet el netejat de les moles de elements incrustats.
 • Aconsegueix un excel·lent perfilat de les moles (angles, cants, etc.).
 • Ràpida eliminació dels molestos salts de la mola.
 • Ús manual extremadament senzill.
 • Llarga durada de l’rectificat.
 • Econòmic.