COMEC RV516

COMEC RV516

Gràcies a les solucions tècniques adoptades, la rectificadora de vàlvules RV 516 és una de les màquines més precises i ràpides de mercat actualment.

El sistema sense centres, a l’girar la vàlvula en el seu plançó, garanteix una perfecta concentricitat entre el cap de la vàlvula i el propi plançó (dins de 0,01 mm), i permet un rang d’ús en vàlvules amb plançons de 4 a 16 mm sense necessitat de substitució de pinces o mandrils.

La vàlvula és accionada per tres rodets motoritzats. La seva part superior està inclinada per arrossegar automàticament la vàlvula cap a un final de carrera ajustable. Això ofereix l’avantatge de tenir totes les vàlvules de la mateixa longitud i evitar un acostament manual de la vàlvula a la mola.

A més, la palanca de control té doble funció d’apropar la vàlvula a la mola durant el rectificat i aixecar el corró impulsor superior per permetre la substitució de la vàlvula mecanitzada sense haver d’apagar el motor.

La màquina es completa amb un dispositiu de rectificació de moles amb:

  • Regulació micromètrica
  • Eficient sistema de refrigeració amb bomba extraïble
  • Dipòsit de sedimentació.

Gràcies a les solucions tècniques adoptades, la rectificadora de vàlvules RV 516 és una de les màquines més precises i ràpides de mercat actualment.

El sistema sense centres, a l’girar la vàlvula en el seu plançó, garanteix una perfecta concentricitat entre el cap de la vàlvula i el propi plançó (dins de 0,01 mm), i permet un rang d’ús en vàlvules amb plançons de 4 a 16 mm sense necessitat de substitució de pinces o mandrils.

La vàlvula és accionada per tres rodets motoritzats. La seva part superior està inclinada per arrossegar automàticament la vàlvula cap a un final de carrera ajustable. Això ofereix l’avantatge de tenir totes les vàlvules de la mateixa longitud i evitar un acostament manual de la vàlvula a la mola.

A més, la palanca de control té doble funció d’apropar la vàlvula a la mola durant el rectificat i aixecar el corró impulsor superior per permetre la substitució de la vàlvula mecanitzada sense haver d’apagar el motor.

La màquina es completa amb un dispositiu de rectificació de moles amb:

  • Regulació micromètrica
  • Eficient sistema de refrigeració amb bomba extraïble
  • Dipòsit de sedimentació.