COMEC RP 1300

COMEC RP 1300

Planejadora de blocs i culates.

La RP 1300 és una anivelladora per culates i blocs de motor d’automòbils i vehicles industrials. Així com per a totes les superfícies planes que necessitin perfecta precisió de les superfícies de contacte.

La tecnologia de construcció combina solucions provades com a guies lliscants de la taula tipus prismàtica obtinguda en banc i sempre ben lubricada que garanteixen una excel·lent suavitat. També ho són:

  • L’avanç de la taula mitjançant un cargol de boles amb rang d’ajust ampli.
  • L’inversor per a la variació de revolucions cargol.
  • El cicle de treball automàtic per fresat.

Planejadora de blocs i culates.

La RP 1300 és una anivelladora per culates i blocs de motor d’automòbils i vehicles industrials. Així com per a totes les superfícies planes que necessitin perfecta precisió de les superfícies de contacte.

La tecnologia de construcció combina solucions provades com a guies lliscants de la taula tipus prismàtica obtinguda en banc i sempre ben lubricada que garanteixen una excel·lent suavitat. També ho són:

  • L’avanç de la taula mitjançant un cargol de boles amb rang d’ajust ampli.
  • L’inversor per a la variació de revolucions cargol.
  • El cicle de treball automàtic per fresat.